ศึกษาเรื่องดวงดาวกันก่อน

            นับตั้งแต่มนุษย์ชาติเริ่มรู้จักความเจริญ เริ่มสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย รู้จักสร้างวัฒนธรรม รวมกันเป็นหมู่เหล่า วิชาโหราศาสตร์จึงเริ่มขึ้น โดยใช้ วัน เวลา เดือน ปี เกิด อาศัยการสังเกตดวงดาว ที่โคจรอยู่บนท้องฟ้าเป็นเกณฑ์ เฝ้าพยายามพากเพียรการหมุนเวียนของดวงดาวต่างๆ จนสามารถกำหนด วิถีโคจรได้ แน่นอน และสังเกตเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบันทึกไว้นาน จนเป็นสถิติที่เชื่อถือได้สอบทานดู เหตุผลแล้วเห็นว่าถูกต้อง แม่นยำดีจึงนำมาเป็นหลักเกณฑ์ เป็นตำราในการพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ โดยอาศัยดวงดาวเป็นหลักสำคัญ โดยกำหนดคุณสมบัติของดวงดาวไว้เพื่อการทำนายซึ่งดาวที่ใช้เป็นหลัก คือ ๗ ดวง ดังนี้

๑ แทน ดาวอาทิตย์ (สุริชะ) ธาตุไฟกรด สร้างด้วยราชสีห์ ๖ ตัว (มีกำลัง ๖)

๒ แทน ดาวจันทร์ (จันเทา) ธาตุดินซุย สร้างด้วยนางฟ้า ๑๕ องค์ (มีกำลัง๑๕)

๓ แทน ดาวอังคาร (ภุมมะ) ธาตุลมกรด สร้างด้วยกระบือ ๘ ตัว (มีกำลัง ๘ )

๔ แทน ดาวพุธ (พุธะ) ธาตุน้ำมหาสมุทร สร้างด้วยช้าง ๑๗ เชือก (มีกำลัง๑๗)

๕ แทน ดาวพฤหัสบดี (ชีโว) ธาตุดินแข็ง สร้างด้วยฤาษี ๑๙ ตน (มีกำลัง๑๙)

๖ แทน ดาวศุกร์ (ศุกระ) ธาตุน้ำฝน สร้างด้วยวัว ๒๑ ตัว (มีกำลัง๒๑)

๗ แทน ดาวเสาร์ (เสารี) ธาตุไฟสุมขอน สร้างด้วยเสือ ๑๐ ตัว (มีกำลัง๑๐)

 

ระดับการให้คุณให้โทษของดาว จำแนกออกไว้เป็น 2 กลุ่ม คือ

1. กลุ่มดาวศุภเคราะห์ หมายถึงดาวที่ให้คุณมากกว่าให้โทษ เมื่อให้คุณจะให้คุณมาก และถึงแม้จะให้โทษ ก็ไม่สู้รุนแรงนัก ดาว ศุภเคราะห์ ยังจัดระดับการให้คุณเป็น 3 ระดับ คือ

๕ (ดาวพฤหัส) จัดเป็นดาวที่ให้คุณ อันดับ หนึ่ง

๒ (ดาวจันทร์) และ ๖ (ดาวศุกร์) จัดเป็นดาวให้คุณ อันดับ สอง

๔ (ดาวพุธ ) จัดเป็นดาวให้คุณ อันดับ สาม

2. กลุ่ม ดาวบาปเคราะห์ หมายถึงดาวที่ให้โทษมากกว่าให้คุณ เมื่อให้โทษจะให้โทษหนักและ ถึงแม้จะอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณก็ให้คุณอย่างเชื่องช้า ให้โทษปนมาด้วยจัดเป็น 3 ระดับคือ

๗ (ดาวเสาร์) จัดเป็นดาวที่ให้โทษ อันดับ หนึ่ง

๓ (ดาวอังคาร) จัดเป็นดาวที่ให้โทษ อันดับ สอง

๑ (ดาวอาทิตย์) จัดเป็นดาวที่ให้โทษ อันดับ สาม (ให้ทั้งคุณและโทษ)


๑ ดาวอาทิตย์ ( ราชาแห่งจักรวาล)
ยศศักดิ์ อัครฐาน ทาย อาทิตย์

ดาวอาทิตย์(๑) ถูกนำมาเป็นตัวแทนของการทำนายด้าน ชื่อเสียง ยศศักดิ์ ตำแหน่งหน้าที่การงาน ความเป็นผู้นำ เพศชาย อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุไฟกรดอันรุ่งโรจน์ สามารถเผาผลาญ ทุกสิ่งที่ขวางหน้าได้อย่างรวดเร็ว รุนแรง เต็มไปด้วยความเฉียบขาด จริงจัง ปราศจากความกลัว เย่อหยิ่งทะเยอ ทะยานกล้าหาญ มักใหญ่ใฝ่สูง ฉลาดมีสติปัญญาดี

อุปนิสัย รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี รักอิสระ ใจกว้าง ตรงไปตรงมา มีสง่าผ่าเผย เชื่อมั่นตนเอง ใจร้อน โกรธง่ายหายเร็ว เจ้าชู้ ถือทิฐิมานะ ซื่อสัตย์ต่อมิตรสหาย รักความยุติธรรม เจ้าคารมคมคาย มีศิลปะในการเจรจา ชอบคบค้า สมาคม มักไว้ใจคนและมักได้รับทุกข์ลำบากใจเพราะผู้อื่น

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง ผู้มียศศักดิ์ เชื้อพระวงศ์ ประมุขหรือผู้นำ-หัวหน้า ทุกระดับชั้น นักการเมือง ข้าราชการ เจ้าหนี้ พ่อค้าพาณิชย์ บิดา

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง พระราชวัง สถานที่ทำงานของรัฐ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ บ้านตึก โรงพยาบาล ห้องรับแขก ห้องพระ ศาลาวัด สถานที่จัดพิธีกรรมต่างๆ

เกี่ยวกับสิ่งของ หมายถึง เครื่องจักร สิ่งที่เป็นแสง สี เสียง แก้ว ของมีค่าแวววาวต่างๆ รูปภาพ สิ่งประดิษฐ์สวยงาม จากเพชรพลอย รถยนต์ส่วนบุคคล

เกี่ยวกับรูปพรรณ รูปร่างสันทัด ผิวดำแดง

เกี่ยวกับอวัยวะ หัวใจ สายตา การสูบฉีดโลหิต กระดูกสันหลัง เลือด

เกี่ยวกับเพศ เพศชาย

เกี่ยวกับเชื้อชาติ อังกฤษ ( เดิมเป็น พราหมณ์ )

เกี่ยวกับทิศ ทิศอิสาน (ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ)

แร่ธาตุอัญมณี ทองคำ ทองแดง เพชร ทับทิม พลอยแดง

เกี่ยวกับสี สีแดง แดงเลือดหมู แดงทับทิม บานเย็น

เกี่ยวกับรส รสเผ็ดร้อน

เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ ต้นไม้ที่มีเปลือกแข็งทุกชนิดเช่นมะพร้าว ปาล์ม พริกทุกชนิด

เกี่ยวกับอาหาร น้ำพริกต่างๆ ยำต่างๆ ซอสจิ้มอาหาร แกงเผ็ดต่างๆ

เกี่ยวกับสัตว์ สิงห์โต ลิง ค่าง ชะนี บ่าง กุ้ง หอย ปู ต่างๆ

เกี่ยวกับอักษร อ และ สระทั้งหมด

๒ ดาวจันทร์ (ราชินีแห่งจักรวาล)
รูปจริต ทาย จันทร์

ดาวจันทร์(๒) ถูกนำมาเป็นตัวแทนของการทำนาย ด้านความมีเสน่ห์ ความงาม ความอ่อนหวาน ความเรรวน เปลี่ยนแปลงง่าย เพศหญิง และเด็กๆ อันเนื่องมาจาก ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุดินซุย ดินดีที่มีน้ำหล่อเลี้ยง ตลอดเวลา ก่อให้เกิดการเพาะปลูกอันอุดมสมบูรณ์ แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง เปรียบเหมือนผู้หญิง และ มารดา เต็มไปด้วยการบริการช่วยเหลือ

อุปนิสัยสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย รักสวยรักงาม ใจเย็นเก็บ ความรู้สึกเก่ง แต่ก็อ่อนไหว หูเบาเชื่อคนง่าย ใจน้อย เจ้าน้ำตา เพ้อฝัน ขี้หึง เจ้าชู้ มีคู่มาก มีเมตตาชอบช่วยเหลือและบริการ ชอบประดิษฐ์คิดค้น งานช่าง งานฝีมือ ต่างๆ บุคลิกภาพ เรียบร้อยน่ารัก แต่งกายสะอาดพิถีพิถัน มารยาทดี พูดจาสุภาพอ่อนโยน ถ้าเป็นหญิงจะเป็น กุลสตรีที่ดี ถ้าเป็นชายจะจู้จี้ขี้บ่น

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง หญิงที่มีบรรดาศักดิ์ พระราชินี มารดา พยาบาล หญิงที่ปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับงานราชการ แม่บ้าน คนเลี้ยงเด็ก แพทย์ผดุงครรภ์ เด็กๆ

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง แม่น้ำ ท่าเรือ ท่ารถ ที่ทำการคมนาคม โรงพยาบาล สำนักงานมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยว กับเด็ก และสตรี สถานที่ที่ตั้งอยู่ใกล้น้ำ การค้าการผลิตและสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำทุกชนิด หาดทราย ทะเล ที่เก็บ ขัง เลี้ยง สัตว์น้ำ บ้านที่มีขนาดพอดีน่ารัก มีระเบียงรอบๆ

เกี่ยวกับสิ่งของ หมายถึง ของเหลว ของอ่อนนุ่ม ของเบาบางโปร่งแสง เช่น ใยสังเคราะห์ สำลี เครื่องแก้ว รถสองล้อ รถม้า รถลาก เรือ

เกี่ยวกับรูปพรรณ ผิวขาวเหลือง ร่างน้อย แก้มใหญ่

เกี่ยวกับอวัยวะ กระเพาะอาหาร ต่อมต่างๆ น้ำเหลือง น้ำลาย ระบบขับถ่าย ไต

เกี่ยวกับเพศ เพศหญิง

เกี่ยวกับเชื้อชาติ จีน เกาหลี ญี่ปุ่น เวียดนาม (เดิมเป็น ฝรั่งผิวขาว)

เกี่ยวกับทิศ ทิศบูรพา (ทิศตะวันออก)

แร่ธาตุอัญมณี ไข่มุก โอปอล พลอยขาว เงิน

เกี่ยวกับสี สีขาว นวล ครีม เหลืองอ่อน สีไข่มุก

เกี่ยวกับรส รสเค็ม

เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ มะเขือ มะเฟือง มะไฟ มะตูม กล้วย ลางสาด อ้อย ผักกาดขาว มังคุด มะลิ นมแมว ต้นจันทน์ ดอกแก้ว ราตรี ไม้เลื้อยต่างๆ

เกี่ยวกับอาหาร ไข่ นม เนย ไก่ เป็ด ห่าน อาหารที่เป็นน้ำต่างๆ น้ำตาล

เกี่ยวกับสัตว์ แมว เสือเล็กๆ เป็ด ไก่ ห่าน

เกี่ยวกับอักษร ก ข ค ฆ ง

๓ ดาวอังคาร (ยอดขุนพล)
กล้าแข็ง ขยัน ทายอังคาร

ดาวอังคาร(๓) ถูกนำมาเป็นตัวแทนของการทำนายความเข้มแข็ง ขยัน อดทน ใจกล้า ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุลมกรด ที่มีกระแสที่รุนแรงมาก ลักษณะเป็นลมประลัยกัลป์ สามารถทำลายสิ่งที่กีดขวางให้ราบ และหมดสิ้น ไปในเวลาอันรวดเร็ว เต็มไปด้วยอำนาจ ปราดเปรียวว่องไว ฉับพลัน โทสะเกรี้ยวโกรธ แห้งแล้ง ทำลายล้างแต่ ก็แฝงไว้ด้วยความกล้าหาญ เข้มแข็งและอดทน เหมาะที่จะออกหน้าเป็นแม่ทัพสู้รบ หรือแข่งขันในทางโลดโผน

อุปนิสัย กล้าหาญ เด็ดเดี่ยว เลือดร้อน บุ่มบ่าม มุทะลุ ใจร้อน กล้าได้กล้าเสีย ตรงไปตรงมา พูดจาแบบขวาน ผ่าซาก ชอบอาสา ชอบผจญภัย ใจนักเลง มีเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เข้าตำราปากร้ายใจดี รักความยุติธรรม มีความกตัญญู พูดจริงทำจริง ทำมากกว่าพูด ใจใหญ่ ฟุ่มเฟือย ซื่อสัตย์ต่อมิตรสหาย เชื่อคนง่าย รักสนุก เจ้าชู้ สนใจศาสตร์ลี้ลับ บุคลิกภาพ เปิดเผย จริงใจ กระตือรือร้น ว่องไว ชักพาไปในด้านดีก็ได้ ด้านร้ายก็ได้

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง คนในเครื่องแบบต่างๆ เช่น ตำรวจ ทหาร นายตรวจ วิศวกร ศัลยแพทย์ นักกีฬา วัยรุ่น นักเลง นักพนัน เพชฌฆาต คนฆ่าสัตว์ นักโทษ โจร ขโมย คนจรจัด ช่างเครื่องจักรกล-อาวุธ ช่างอิเลคทรอนิคส์ สามี

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง สถานที่ทำการของราชการ อันเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และ ปราบปราม โรงผลิตและเก็บอาวุธ วัตถุเคมี โรงงานเครื่องจักรกล สนามกีฬา สนามฝึกอาวุธ บ่อนการพนัน ห้องผ่าตัด สนามรบ คุก โรงฆ่าสัตว์ แดนประหาร เตาไฟ ที่ราบสูง บ้านร้างปรักหักพัง บ้านที่เป็นมุมมีเนื้อที่เป็นเสี้ยวหรือเฉลียง ป่าชุก

เกี่ยวกับสิ่งของ หมายถึง อาวุธ ของมีคม เครื่องจักรกล อุปกรณ์กีฬา เครื่องมือแพทย์ เครื่องทุ่นแรงต่างๆ รถยนต์ เครื่องร่อน เครื่องเหล็กต่างๆ ยาพิษ

เกี่ยวกับรูปพรรณ ผิวดำแดง หน้ากระดูก ผมหยิกหยักศก เวลาเดินมักก้มหน้า

เกี่ยวกับอวัยวะ หน้าผาก จมูก กล้ามเนื้อ เอ็น อวัยวะสืบพันธ์

เกี่ยวกับเพศ เพศชาย

เกี่ยวกับเชื้อชาติ เยอรมัน (เดิมเป็น มอญ ญวน )

เกี่ยวกับทิศ ทิศอาคเนย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)

แร่ธาตุอัญมณี เหล็ก พลอยสีชมพู โกเมน เพทาย

เกี่ยวกับสี สีชมพู สีกุหลาบ สีปูน สีกลีบบัว สีเลือดนก

เกี่ยวกับรส รสขม

เกี่ยวกับพืชผักผลไม้ พุทรา ผักขม สะเดา มะระ ฝักบัว ข้าว งา กระเจี๊ยบ น้ำมันพืช

เกี่ยวกับสัตว์ ควาย วัว เม่น แมลงป่อง ปลากระเบน ปลาดุก ปลากัด เสือ

เกี่ยวกับอาหาร เนื้อสัตว์ต่างๆ อาหารที่มีก้างหรืออาหารที่มีรสขม

เกี่ยวกับอักษร จ ฉ ช ซ ฌ ญ

๔ ดาวพุธ (เทพแห่งการเจรจา)
เจราจาอ่อนหวาน ทาย พุธ

ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุน้ำมหาสมุทร มีสภาพเป็นของเหลว อันมากมายกว้างใหญ่ สามารถโถมกระหน่ำ พัดพา สิ่งต่างๆ ให้ราบคาบ พินาศลงไปได้ด้วยพลังอันมหาศาล ดื่มกินไม่ได้ แต่ก็ให้การเกื้อกูลทุกสรรพสิ่ง ให้เกิดความสมดุลได้ เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างกลมกลืน ผสมเข้ากับ สิ่งอื่นได้ง่าย รวดเร็ว ปราดเปรื่อง แต่ก็เต็มไปด้วยความตื่นตัว ระวังภัย ตามวิสัยแห่งน้ำทะเล ที่ไม่เคยหลับไหล คาดเดาได้ยาก

อุปนิสัย ชอบคิดค้น ศึกษา หาเหตุผล เต็มไปด้วยไหวพริบปฏิภาณ มีความจำเป็นเลิศ ฉลาดทันคน มีศิลปะ ในการเจรจา เชี่ยวชาญในอักษรศาสตร์และภาษา ชอบการค้าการพาณิชย์ อารมณ์เย็น มนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นมิตรกับคนทั่วไป ชอบช่วยเหลือผู้อื่น แต่มักเปลี่ยนแปลงง่าย โลเล ถือแต่ใจตนเองเป็นใหญ่ ทิฐิแรง มีความใฝ่ฝันและทะเยอทะยาน พูดแทงใจ บางครั้งเดือดร้อน หรือมีศัตรูเพราะคำพูดของตนเอง

บุคลิกภาพ เป็นมิตรกับคนทั่วไป อัธยาศัย กิริยามารยาทดีงาม รู้กาลเทศะปรับตัวได้ดี

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง นักการทูต นักประพันธ์ นักวิชาการ นักปรัชญา นักการค้า
นักวิชาการ ผู้แทนราษฎร นายทะเบียน นักข่าว นักบัญชี ข้าราชการ ฝ่ายสื่อสาร นักศึกษา นักหนังสือพิมพ์ โฆษก บุรุษไปรษณีย์ นักพูดประชาสัมพันธ์ ธุรการ ทำเอกสาร เลขานุการ ช่างพิมพ์ ช่างแกะสลัก พ่อครัว แม่ครัว คนทำงานขนส่ง พ่อค้า แม่ค้า พนักงานขาย

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างๆ ประเทศ สถานทูต ที่ทำการ ไปรษณีย์ โรงพิมพ์ สถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ ที่ทำการราชการที่เกี่ยวกับการสื่อสาร โรงงานกระดาษ ร้านขายหนังสือ ห้องสมุด โรงเรียนพาณิชยการ ร้านค้าต่างๆ ห้องพิสูจน์หลักฐาน บ้านที่ร่มรื่นมีสวน ทะเล สวนผักผลไม้

เกี่ยวกับสิ่งของ หมายถึง สมุด หนังสือ กระดาษ สิ่งตีพิมพ์ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด

เกี่ยวกับรูปพรรณ ผิวเนื้อขาว-สองสี ใบหน้ามน ยาว ค่อนข้างอวบ

เกี่ยวกับอวัยวะ ปอด หลอดลม ปาก ฟัน ลำไส้ หู-เสียง ประสาททั้งหลาย

เกี่ยวกับเพศ เพศกลางๆ เป็นได้ทั้งเพศชายและหญิง

เกี่ยวกับเชื้อชาติ อิรัก อิหร่าน (เดิม ลาว เขมร)

เกี่ยวกับทิศ ทิศทักษิน (ทิสใต้)

แร่ธาตุอัญมณี ปรอท หยก มรกต ไพลิน

เกี่ยวกับสี สีเขียว

เกี่ยวกับรส รสกลมกล่อม พอดี

เกี่ยวกับพืชผัก แตงโม แตงกวา ฟัก บวบ บอนต่างๆ ว่านต่างๆ พืชเป็นเถา ล้มลุก

เกี่ยวกับสัตว์ ช้าง สุนัข หมู ปลาช่อน ปลาทะเลทุกชนิด

เกี่ยวกับอาหาร อาหารที่เป็นเส้นต่างๆ ปลาต่างๆ วุ้น น้ำแข็ง

เกี่ยวกับอักษร ฎ ฏ ฐ ฒ ณ

๕ ดาวพฤหัส (เทพเจ้าผู้ทรงธรรม )
ปัญญาบริสุทธิ์ ทาย พฤหัส

ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุดินแข็ง ดินที่แห้งกร้าน อยู่ในที่ดอน ไม่สามารถเพาะปลูกอะไรได้ แต่ก็หนักแน่น ไม่พังทลายไปตามสภาพแวดล้อม แสดงถึงความเป็นใหญ่ รักสงบ ซื่อตรง ยุติธรรม เสียสละ แฝงไว้ด้วยศิลปะ วิทยาการอันทรงคุณค่า และศาสตร์อันเร้นลับ เลื่อมใสในศาสนา ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ในทุกที่ทั่วไป เป็นดาวแห่งโชคลาภและความสำเร็จ

อุปนิสัย มีอุดมคติ ซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา มีเหตุผล มีเมตตา มีความกตัญญูกตเวที ชอบสร้างกุศล ชอบสอนผู้อื่น รักสงบ ใจกว้าง รักความยุติธรรม ชอบศึกษาค้นคว้าวิชาการต่างๆ มีกฏเกณฑ์ ทำอะไรนอก กฏเกณฑ์ไม่ได้ ปากแข็งแต่ใจอ่อน

ด้านเสีย จะอวดรู้อวดฉลาด หัวแข็ง ถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ ยกตนข่มท่าน

บุคลิกภาพ มีสง่า น่าเคารพ ดูสงบและสำรวม เป็นผู้ใหญ่เกินอายุ สุขุม เยือกเย็น

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง สมาชิกรัฐสภา ผู้พิพากษา นักบวช แพทย์ทั่วไป ครูอาจารย์ ทนายความ

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง สภาแห่งชาติ ศาล วัด หรือสถานที่เกี่ยวกับศาสนา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ศูนย์สุขภาพ สถานที่ขายยา โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า

เกี่ยวกับสิ่งของ พระพุทธรูป เทวรูป สังฆภัณฑ์ต่างๆ หนังสัตว์

เกี่ยวกับรูปพรรณ ขาวสมส่วน หน้าผากกว้าง ผมบาง

เกี่ยวกับอวัยวะ สมอง หัวใจ ระบบการย่อยอาหาร

เกี่ยวกับเพศ เพศชาย

เกี่ยวกับเชื้อชาติ อเมริกัน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ (เดิม พม่า )

เกี่ยวกับทิศ ทิศประจิม (ทิศตะวันตก)

แร่ธาตุอัญมณี แร่สังกะสี บุษราคัม

เกี่ยวกับสี สีเหลืองแก่ สีทอง

เกี่ยวกับรส รสหวาน

เกี่ยวกับพืชผัก ต้นโพธิ์ ต้นไทร ต้นยาสมุนไพรทุกชนิด ต้นหมาก ฝ้าย มะม่วง มันสำปะหลัง มะปราง

เกี่ยวกับสัตว์ เก้ง กวาง ละมั่ง ปลาใหญ่ เช่น ปลาวาฬ ปลาบึก ปลาฉลาม หนู

เกี่ยวกับอาหาร ของหวาน ขนมหวาน เนื้อเก้ง กวาง ละมั่ง

เกี่ยวกับอักษร บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม

๖ ดาวศุกร์ (เทพแห่งศิลปะ)
กิเลสกำดัด ทาย ศุกร์

ธรรมชาติโดยทั่วไป คือ ธาตุน้ำฝน เมื่อสายฝนอันชุ่มฉ่ำตกลงที่ใด ก็จะเกิดเป็นแม่น้ำลำคลอง เป็นแอ่งน้ำ ธรรมชาติ ที่ใช้ได้ทั้งดื่มกิน และใช้สอย ก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ สุข สบาย แก่ ทุกสรรพสิ่ง เป็นดาวที่ให้ ความสุข ทั้งโชคลาภ การเงิน การบันเทิง เต็มไปด้วยวิญญาณแห่งรัก เจ้าเสน่ห์ มีศิลปะอันสวยงาม น่ารื่นรมย์ หมกมุ่นในกามารมย์ มักเจ้าชู้ สำรวยสำราญหยิบโหย่ง พูดจาไพเราะอ่อนหวาน ทำสิ่งใดมักหวัง ผลประโยชน์ ตอบแทน ไม่เอาทุกข์ให้ใครเห็น

อุปนิสัย รักสวยรักงาม พิถีพิถัน ชอบแต่งตัวทันสมัย รักธรรมชาติ รักอิสระ ชอบสมาคมสังคม สังสรรค์ สนุกสนาน ชอบเสียงเพลงดนตรี สนใจในศิลปะการบันเทิงต่างๆ ใจอ่อนหลงไหลในมนต์ของธรรมชาติและความพิศวาส ได้ง่าย อดทนสูง หน้าชื่น ไม่แสดงทุกข์ให้ใครเห็น บางครั้งตระหนี่ บางครั้งฟุ่มเฟือย ชอบใช้สิ่งของราคาแพง บุคลิกภาพ อ่อนหวาน มีเสน่ห์ ร่าเริง แจ่มใส

เกี่ยวกับบุคคล หมายถึง นักร้องนักแสดงศิลปะต่างๆ คุณหญิง คุณนาย นักออกแบบ

ช่างฝีมือของสวยงามต่างๆ หญิงบริการ เจ้าของกิจการธนาคาร โรงแรม เครื่องสำอาง และเครื่องประดับสวยงาม ช่างเขียนภาพ พนักงานธนาคาร- การเงิน ญาติพี่น้องมิตรสหายที่เป็นหญิง

เกี่ยวกับสถานที่ หมายถึง กระทรวงการคลัง กรมศิลปกร ธนาคาร โรงแรม ร้านเครื่องสำอาง เสริมสวย บาร์ ไนคลับ ร้านอาหารการกิน ของหวาน ผลไม้ ร้านขายเครื่องประดับ เสื้อผ้า ร้านถ่ายรูป ร้านเครื่องดื่มและน้ำแข็ง แม่น้ำ ลำคลอง ที่เก็บน้ำดื่ม บ้านที่ตบแต่งสวยงาม

เกี่ยวกับสิ่งของ หมายถึง ครื่องประดับสวยงาม ของสำเร็จรูป ของอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า เครื่องสำอาง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องดนตรี รูปภาพ เงินทองของมีค่า อาหาร เรือเดินในแม่น้ำลำคลอง